LT | EN
Naujienos
TRUMPAI APIE S&C APIE MUS

Seminarų ir Konferencijų (Seminars&Conferences, S&C) sritis buvo įkurta 1981 m. Pirmuosius du metus turėjusi Mokslinių Seminarų (angl. Scientific Seminars) pavadinimą, ši sritis vis plėtėsi apimdama įvairaus pobūdžio renginius, todėl vėliau praminta dabartiniu pavadinimu. Kartu su AA (Academical Activities) ir STEP (Student Trainee Exchange Programme), S&C yra viena svarbiausių ELSA veiklos sričių (angl. Key Areas).

Nuo kitų ELSA veiklos sričių S&C skiriasi tuo, kad suteikia galimybes įgyvendinti konkrečias ELSA narių idÄ—jas. NÄ—ra įpareigojimų organizuoti tik specifinius tradicinius – kiekviena nario idÄ—ja gali bÅ«ti įgyvendinta. Svarbu, kad renginio tema bÅ«tų aktuali ir derÄ—tų su   su ELSA tikslais bei veiklos principais.

Nuotraukoje: Dr. Rimantas Simaitis, Vilniaus universiteto teisės fakulteto lektorius, Advokatų kontoros "Norcous ir Partneriai" Ginčų sprendimo praktikos grupės vadovas

Pagrindiniai S&C srities veiklos tipai:
• Paskaitos
• Diskusijos (angl. Panel-Discussions)
• Seminarai
• Konferencijos
• TeisÄ—s mokyklos
• PažintinÄ—s kelionÄ—s (angl. Study Visits)


Paskaitos – ne ilgesni, nei kelių valandų renginiai, kurių metu lektoriai skaito pranešimus, dėsto savo pozicijas renginio tema, atsakinėja į auditorijos klausimus. Diskusijų metu vadovaujant moderatoriui skirtingas pozicijas ginantys specialistai diskutuoja, gina savo poziciją, ginčijasi.


Tarptautiniai seminarai ar konferencijos – renginiai, kurių metu nagrinėjamos tarptautinio lygio problemos, suteikiami papildomi įgūdžiai dirbant darbo grupėse. Seminarai trunka pusiaudienį ir temos yra svarstomos plenariniame posėdyje, o konferencijos skatina didesnę dalyvių integraciją, nes temos yra aptariamos darbo grupėse, kurių metu padarytos išvados apsvarstomos plenariniame posėdyje. Seminarų bei konferencijų kasmet suorganizuojama daugiau, nei 50.


Teisės mokyklos išsiskiria savo moksline programa bei bendradarbiavimu su akademinę visuomenę atstovaujančiais partneriais pvz. fakuktetu, teisės institutais, mokslinėmis draugijomis ir tt.

Pažintinės kelionės gali būti organizuojamos vieno lokalinio padalinio su kitos šalies lokaliniu padaliniu ar keliais lokaliniais padaliniais. Pažintinės kelionės metu paprastai ne tik bendraujama su užsienio studentais, bet ir aplankomos įvairios institucijos.


Taigi S&C - tai įrankis, padedantis keisti supančią aplinką, nes S&C srities renginiais ELSA ne tik ugdo ir šviečia teisės studentus, bet kartu ir šviečia visuomenę, atkreipia dėmesį į nacionalinės ar tarptautiniu lygiu egzistuojančias teisės sistemos spragas, taip siekdama organizacijoss vizijos įgyvendinimo.
 

The European Law Students' Association (ELSA) - didžiausia pasaulyje nepriklausoma, nepolitinė, ne pelno siekianti teisės studentų ir jaunųjų teisininkų organizacija, vienijanti daugiau kaip
30 000 narių 42-ose Europos valstybėse.
Trumpai apie S&C

ELSA Lietuva renginiai

ELSA MRU renginiai

ELSA Vilnius renginiai

ELSA VDU renginiai
S&C
STEP
AA
ELSA Lietuva kooperuoti partneriai:
ELSA Lietuva partneriai:
ELSA Lietuva rėmėjai:
Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai

Sitkienė, Pilkauskas ir partneriai
varul.vilgerts.smaliukas
Teisės portalas - Infolex.lt
Justitia