LT | EN
Naujienos
STOP APIE MUS
Studentų teisės olimpiada "STOP"

Renginio esmė, turinys ir struktūra
Studentų  TeisÄ—s  Olimpiada – tai renginys,  skirtas  visiems  Lietuvos  aukÅ¡tųjų ir aukÅ¡tesniųjų teisÄ—s mokyklų studentams. Pagal pasiektus rezultatus skaičiuojami dalyvių, o taip pat ir teisÄ—s mokyklų, kurias jie atstovauja, reitingai. Geriausiai pasirodÄ™ dalyviai apdovanojami rÄ—mÄ—jų įsteigtais vertingais prizais.

Siekiant užtikrinti projekto sėkmę bei kokybę įvairiais organizaciniais, o taip pat ir užduočių sudarymo klausimais, konsultuojamasi su kompetentingais asmenimis – aukštųjų teisės mokyklų dėstytojais, teisėjais, advokatais, prokurorais ir kitais praktikuojančias teisininkais.

Nuotraukoje: "STOP 2006"  finalas

PIRMAS TURAS
Renginys dažniausiai tuo pačiu metu vyksta: Vilniaus universiteto Teisės fakultete, Mykolo Romerio universitete ir Vytauto Didžiojo universiteto Teises institute.
Pirmajame ture kiekvienam dalyviui pateikiamas bendras testas iš klausimų, susijusių su renginio tema. Pagal šiame ture pasiektus rezultatus į antrą turą patenka 20 geriausiai pasirodžiusių dalyvių.

ANTRAS TURAS
STOP finalas yra dviejų dalių:
1) darbas raÅ¡tu, kuriuo dalyviai gali pademonstruoti savo teisines žinias susijusias su renginio tema. NagrinÄ—dami pateiktas temas dalyviai gali pateikti savo nuomonÄ™, nurodydami galimus teorijos ir praktinių problemų sprendimo variantus. Dalyvių darbus vertina teisininkai praktikai, gerai žinomi srities specialistai.
2) teisminio proceso inscenizacija, kurios metu dalyviai burtų keliu suskirstomi į poras. Dalyviai gauna bylos fabulÄ… ir procesui pasirengti reikalingÄ… norminÄ™ medžiagÄ…. Dalyvis, gavÄ™s bylos fabulÄ… ir norminÄ™ medžiagÄ…, turÄ—s pasiruoÅ¡ti argumentuotai pateikti savo pozicijÄ…, o taip pat apgalvoti atsikirtimus į galimus prieÅ¡ininko argumentus. Å iÄ… kovÄ… taip pat vertins iÅ¡ teisininkų praktikų sudaryta vertinimo komisija.

Vertinimo kriterijai:
1) 70 procentų – teisinis pagrindimas;
2) 30 procentų – originalumas išsakant savo poziciją, dalyvio retorikos įgūdžiai ir laikysena proceso metu, etikos laikymasis.

 

STOP tikslai:
1) Ä¯vertinti olimpiados dalyvių teisines žinias;
2) atkreipti aukÅ¡tųjų ir aukÅ¡tesniųjų teisÄ—s mokyklų ir potencialių darbdavių dÄ—mesį į studentų teisininkų sugebÄ—jimus ir poreikius;
3) sudaryti studentų teisininkų ir aukÅ¡tųjų bei aukÅ¡tesniųjų teisÄ—s mokyklų reitingus;
4) skatinti sveikÄ… konkurencijÄ… tarp teisÄ—s mokyklų, plÄ—toti jų tarpusavio bendradarbiavimÄ… sprendžiant bendras problemas.


KodÄ—l organizuojamas STOP?
Lietuvoje teisininkai yra ruošiami trijose aukštosiose mokyklose: Vilniaus universitete, Mykolo Romerio universitete ir Vytauto Didžiojo universitete. Vis daugiau absolventų šioje srityje paruošia ir kito tipo aukštosios ir aukštesniosios mokyklos: valstybinės kolegijos Kaune ir Utenoje bei privačios kolegijos ir mokyklos. Darbdaviams natūraliai kyla poreikis sužinoti studentų pasirengimo lygį, todėl šis projektas kaip tik ir padės jiems susigaudyti painioje teisininkų ruošimo sistemoje. Žinių įvertinimas aukštosiose ir aukštesniosiose teisės mokyklose susilaukia vis daugiau kritikos. Todėl projekto svarbiausia misija – maksimalus objektyvumas, vertinant įgytas žinias.

 

STOP tradicijos


STOP'98
1998 metais iš esmės išsiplėtė teisininkų ruošimo sistema: tuometinėje Lietuvos teisės akademijoje įsteigtos naujos programos Teisė bei Teisė ir valdymas, t. y. pradėti ruošti analogiški teisės specialistai kaip ir Vilniaus universitete, o Vytauto Didžiojo universitetas išleido pirmąją teisės magistrų laidą. Tuometinės ELSA Lietuva vienas iš uždavinių buvo sudaryti sąlygas plėtotis sveikai konkurencijai tarp trijų teisės mokyklų.

 Tais pačiais metais suorganizuota Pirmoji studentų teisÄ—s olimpiada – STOP'98, kurios globÄ—jais buvo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, advokatas ir Kovo 11-osios Akto signataras Kazimieras Motieka, kiti žymÅ«s teisininkai. Olimpiados tema pasirinkta KonstitucinÄ— ir konstitucinÄ— lyginamoji teisÄ—. Pirmame ture pasiryžo dalyvauti 69 Lietuvos studentai teisininkai –  35 iÅ¡ VU TeisÄ—s fakulteto, 30 iÅ¡ LTU ir keturi iÅ¡ VDU. Tos pačios dienos vakare jų testus tikrino organizatoriai, tarp kurių buvo visų trijų aukÅ¡tųjų teisÄ—s mokyklų  atstovai. Nustatyti Å¡ie rezultatai: į antrÄ…jį turÄ… pateko 25 Olimpiados dalyviai iÅ¡ VU, 3 - iÅ¡ LTU ir 2 iÅ¡ VDU.


Antras turas vyko Druskininkuose. Pirmoji diena buvo skirta užduotims raštu, antra – atskirų bylų nagrinėjimams inscenizuojant Konstitucinio Teismo teisenos teisminius ginčus. Kalbant apie pastarąją užduotį, malonu pastebėti, kad pirmą kartą Lietuvoje suorganizuota teisminio proceso inscenizacija pranoko ne tik dalyvių, bet ir organizatorių lūkesčius. Geriausiai pasirodę dalyviai buvo apdovanoti vertingais prizais.


I vieta — Paulius Docka, jis laimėjo pagrindinį prizą— kompiuterį.
II vieta — Oskaras Silevičius, kuris laimėjo kelionę į Tatrus.
III vieta — Tomas Lamanauskas, jis laimėjo šveicarišką laikrodį.
Puikūs atsiliepimai apie renginį sukūrė prielaidas kurti tradiciją – organizuoti kasmetinę studentų teisės olimpiadą.

STOP'99
1999 metais vyko antroji Studentu teisės olimpiada, kurios tema buvo "Finansų ir mokesčių teisė". Pirmame ture dalyvavo 34 Lietuvos studentai teisininkai - 27 iš VU Teisės fakulteto, 6 iš LTU ir vienas iš VDU. Tos pačios dienos vakare jų testus tikrino organizatoriai. Nustatyti šie rezultatai: į antrąjį turą pateko 18 Olimpiados dalyvių iš VU, 5 - iš LTU ir 1 iš VDU.


Antras turas vyko Palangoje. Pirmoji diena buvo skirta rašiniui ir užduotims raštu, antra - atskirų bylų nagrinėjimams inscenizuojant mokestinių ginčų nagrinėjimą.

I vieta - Edmundas Rusinas (LTU), kuriam atiteko pagrindinis prizas - muzikinis centras.
II vietas - Vytautas Šulija (LTU), jis laimejo šveicariška laikrodi.
III vieta - Inga Jablonskaite (LTU), kuri laimejo firmos "Parker" parkeri.
Visi finalinio turo dalyviai gavo žurnalo "Justitia" metine prenumerata bei STOP'99 dalyvio sertifikatus.


STOP 2000
2000 metais įvyko trečioji Studentų teisės olimpiada. Tais metais buvo pasirinkta viena iš aktualiausių STOP temų - "baudžiamoji teisė". Atrankiniame ture dalyvavo 41 studentai teisininkai: 34 iš VU TF, 7 iš LTU. Į finalinį turą pateko 28 VU TF studentai ir 2 LTU studentai.


Finalinis turas antrus metus iš eilės vyko Palangoje, tačiau dabar jau VRM poilsio namuose "Pušynas". Šeštadienį dalyviai rašė rašto darbą aktualiomis baudžiamosios teisės temomis. Nuo pat sekmadienio ryto vyko teisminio proceso inscenizacija.

Prizines vietas pasidalino:
I vieta - Marius Navickas (VU TF), jis laimėjo televizorių.
II vieta - Andžej Čaikovski (VU TF), kuris laimėjo nešiojamą kompaktinių diskų grotuvą.
III vieta - Giedrius Kašuba (VU TF), jis laimėjo diktofona.


STOP 2001
2001 metais įvyko ketvirtoji Studentų teisės olimpiada. Šių metų olimpiados tema buvo "tarptautinė viešoji teisė", akcentuojant Jungtinių Tautų sistemos reguliavimą. Atrankiniame ture dalyvavo 72 studentai. Pažymėtina, jog dalyvavo ir studentai politologai iš VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto.


Finalinis turas vyko Anykščiuose. Šeštadienį dalyviai rašė esė aktualiausiomis tarptautinės viešosios teisės temomis. Nuo pat sekmadienio ryto vyko teisminio proceso inscenizacija.

Olimpiados nugalÄ—tojais tapo:
I vieta - Raimundas Moisejevas (LTU) - laimėjo nešiojamą kompiuterį.
II vieta - Vitalijus Papijancas (LTU) - skaitmeninÄ™ videokamerÄ….
III vieta - Dalia Černiauskaitė (LTU) - muzikinį centrą.


STOP 2002
2002 metais įvyko penktoji Studentų teisės olimpiada. Šių metų olimpiados tema buvo parinkta iš civilinės teisės, vėliau susiaurinta iki "Civilinė atsakomybė". Džiugu, jog atrankiniame ture dalyvavo 87 studentai teisininkai iš įvairių aukštųjų teisės mokyklų: 25 iš VU TF, 38 iš LTU, 11 iš Kauno Kolegijos, 11 iš Klaipėdos socialinių mokslų kolegijos ir 2 iš Utenos kolegijos.


Finalinis turas vyko Anykščiuose. Šeštadienį dalyviai tradiciškai rašė esė įvairiais civilinės atsakomybės klausimais. Nuo pat sekmadienio ryto vyko teisminio proceso inscenizacija.

Olimpiados nugalÄ—tojais tapo:
I vieta - Ramūnas Birštonas (LTU) - laimėjo televizorių.
II vieta - Mindaugas Žolynas (VU) - nešiojamą kompaktinių diskų grotuvą.
III vieta - Giedrė Osinaitė (VU) - muzikinį centrą.

STOP 2003
2003 metais įvyko šeštoji Studentų teisės olimpiada. Olimpiados tema - "Darbo teisė". Atrankiniame ture dalyvavo 77 studentai (24 iš VU Teisės fakulteto, 8 iš Lietuvos teisės universiteto, 11 iš Klaipėdos socialinių mokslų instituto, 21 iš Kauno kolegijos, 5 iš Kauno verslo kolegijos, 8 iš Utenos kolegijos).


Finalinis turas vyko Birštone "Versmės" sanatorijoje. Pirmąją dieną buvo rašomos dvi esė temos, dalyviai interpretavo socialinės partnerystės, darbo tarybų, darbinio teisnumo ir veiksnumo įgyvendinimo specifikos bei kitomis aktualiomis darbo teisės temomis. Antrąją dieną teisminio proceso inscenizacijoje studentai atskleidė retorinius įgūdžius, sugebėjimą diskutuoti teisiškai pagrindžiant savo argumentus.

Olimpiados nugalÄ—tojais tapo:
I vieta - Sergej Butov (VU) - laimÄ—jo DVD grotuvÄ….
II vieta - Laimonas Mačiulis (VU) - teisinę literarurą.
III vieta - Emanuelis Mituzas (VU) - CD grotuvÄ….

STOP 2004
2004 m Studentų Teisės Olimpiada organizuota jau septintąjį kartą. Praeitų metų dalyviai šiems metams išrinko Įmonių teisės tema. Atrankiniame ture, kuris vyko spalio 21 d., dalyvavo 41 studentas. Į finalą pateko 20 geriausiųjų. Finalinis turas vyko lapkričio 6-7 dienomis Trakų rajone, kaimo turizmo sodyboje.

NugalÄ—tojais tapo Å¡ie studentai:
I vieta - Sandra BliuvaitÄ— (VU TF)
II vieta - Andrius Ivanauskas (VU TF)
III vieta - Rolandas Gricius (VU TF)


STOP 2005
2005 metais įvyko aštuntoji Studentų teisės olimpiada. Šių metų olimpiados tema buvo "Šeimos teisė". Atrankiniame ture dalyvavo 74 studentai teisininkai iš įvairių aukštųjų teisės mokyklų: 23 iš VU TF, 33 iš MRU, 18 iš Klaipėdos socialinių mokslų. Finalinis turas vyko Druskininkuose. Šeštadienį dalyviai tradiciškai rašė esė Šeimos teisės klausimais. Nuo pat sekmadienio ryto vyko teisminio proceso inscenizacija. STOP 2005 globėju buvo LR teisingumo ministras Gintautas Bužinskas.


Olimpiados nugalÄ—tojais tapo:
Laura Kriaučiūnaitė iš MRU (apdovanota nešiojamu kompiuteriu)
Marius Ruzas iš MRU (apdovanotas skaitmeniniu fotoaparatu)
Romas Jasevičius iš VU (apdovanotas MP3 grotuvu)


STOP 2006
„STOP 2006“ tema buvo: „Nekilnojamojo turto ir statybos sutarčių teisė“
Atrankinis „STOP 2006“ turas įvyko vienu metu Vilniaus universiteto Teisės fakultete, Mykolo Romerio universitete, bei Vytauto Didžiojo universitete. Dalyvauti I ture užsiregistravo studentų iš Vilniaus universiteto Teisės fakulteto, Mykolo Romerio universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Utenos kolegijos, Šiaulių krašto vadybos teisės ir kalbų kolegijos.


2006 m. lapkričio 18-19 dienomis įvyko Studentų teisės olimpiados „STOP 2006“ finalinis turas užbaigdamas ilgiau kaip du mėnesius trukusį renginį. Šio jau tradiciniu tapusio ELSA Lietuva renginio globėju tapo LR Teisingumo ministras Petras Baguška. Pagrindinis renginio rėmėjas buvo advokatų kontora „Foigt ir partneriai / Regija Borenius“. Renginio rėmėjas nekilnojamojo turto bendrovė „InRED“. Užduotis pirmajam ir finaliniam turui sudarinėjo advokatų kontoros Foigt ir partneriai / Regija Borenius“ advokatai, advokatų kontoros Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN atstovai - advokatas, partneris Rolandas Galvėnas ir advokatas Simas Gudynas, bei nekilnojamojo turto bendrovės „inRED“ teisininkai.


Dalyvius finalo metu vertino kompetentinga vertinimo komisija:
• AuÅ¡ra MudÄ—naitÄ—, advokatÄ— (advokatų kontora „Foigt ir partneriai / Regija Borenius“);
• Povilas Juzikis, advokatas (advokatų kontora „Foigt ir partneriai / Regija Borenius“);
• Renata JuzikienÄ—, LR Teisingumo ministerijos privatinÄ—s teisÄ—s departamento direktorÄ—;
• Robert Juodka, advokatas (advokatų kontora SutkienÄ—, Pilkauskas ir Partneriai);
• Rolandas GalvÄ—nas, advokatas (advokatų kontora Lideika, Petrauskas, ValiÅ«nas ir partneriai LAWIN);
• Simas Gudynas, advokatas (advokatų kontora Lideika, Petrauskas, ValiÅ«nas ir partneriai LAWIN);
• Janina LiauksminienÄ—, advokatÄ— (nekilnojamojo turto bendrovÄ—s „InRED“ atstovÄ—);
• Giedrius MeÅ¡kelÄ—, nekilnojamojo turto bendrovÄ—s „InRED“ projektų vadovas.

„STOP 2006“ nugalėtojais tapo:

I vieta – Liudas Basiulis (MRU);
II vieta – Marius Tamošiūnas (MRU);
III vieta – Inga Žemantauskaitė (VU).

Pirmos vietos laimėtojui atiteko nešiojamasis kompiuteris. Antros vietos laimėtojas buvo apdovanotas MP3 grotuvu iPod ir 1000 Lt čekiu apsipirkti „Baltų lankų knygyne“. Trečios vietos laimėtojai atiteko 1000 Lt čekis apsipirkti „Baltų lankų knygyne“.


 
STUDENTŲ TEISĖS OLIMPIADOS (STOP) TAISYKLĖS

 (patvirtintos ELSA Lietuva visuotiniame narių susirinkime 2000 04 15–16, pakeistos ELSA Lietuva visuotiniame narių susirinkime 2003 04 12–13 ir 2005 11 26)

1. Studentų teisÄ—s olimpiadÄ… (toliau – STOP) organizuoja ELSA Lietuva. STOP temÄ… (teisÄ—s Å¡akÄ… ar institutÄ…) nustato ankstesniojo STOP’o finalinio turo dalyviai balsų dauguma.  ELSA Lietuva pasilieka sau teisÄ™ koreguoti temos pavadinimÄ…, nekeičiant temos iÅ¡ esmÄ—s.
2. Olimpiadoje turi teisÄ™ dalyvauti bet kuris Lietuvos aukÅ¡tosios ar aukÅ¡tesniosios mokyklos studentas.
3. STOP vyksta dviem turais.
4. Pirmasis – atrankinis - turas vyksta organizatorių nustatytose aukÅ¡tosiose, aukÅ¡tesniosiose mokyklose ar jų padaliniuose tuo pačiu metu. Studentai
atrenkami testo su preferenciniais atsakymais pagalba. Testą sudaro 50 klausimų. Testui išspręsti suteikiama 1 valanda (60 min.). Teisingai atsakytas klausimas vertinamas 1 balu, neteisingai atsakytas klausimas vertinamas 0 balų ir visai neatsakytas klausimas taip pat vertinamas 0 balų. Daugiausiai balų surinkę studentai patenka į finalinį turą. Atrankinio turo dalyvių atsakymus vertina komisija, kurios sudėtyje yra po 1 atstovą iš visų ELSA Lietuva padalinių. Jei STOP atrankiniame ture nedalyvavo nei vienas kurio nors ELSA Lietuva padalinio narys, to padalinio atstovas nėra kviečiamas į komisijos sudėtį, tikrinančią atrankinio turo testus. Komisijai vadovauja STOP organizacinio komiteto narys, atsakingas už užduotis.
5. Ä® finalinį turÄ… patenka ne daugiau kaip 20 studentų, surinkusių daugiausiai balų. Ä® finalinį turÄ… negali patekti studentai surinkÄ™ 14 ir mažiau balų, net jeigu jie ir patenka į pirmÄ…jį 20-tukÄ…. Jei pereinamÄ…jį balÄ… surenka keletas studentų, į finalinį turÄ… asmenys atrenkami burtų keliu. Užtikrinant sąžiningumÄ… ir objektyvumÄ… į burtų traukimÄ… kviečiami visi studentai, surinkÄ™ vienodÄ… balsų skaičių. Vieno ar visų jų nedalyvavimas nÄ—ra pagrindas kvestionuoti burtų rezultatus.
6. Finalinis turas vyksta dvi dienas (savaitgalį) viename iÅ¡ Lietuvos kurortų.
7. Finalinis turas susideda iÅ¡ dviejų užduočių:
- raÅ¡to darbas organizatorių pateiktomis dvejomis temomis (I diena);
- teisminio proceso inscenizacija (II diena).
8. Finalinio turo užduotis vertina autoritetinga vertinimo komisija, sudaryta iÅ¡ ne mažiau kaip 3 teisininkų praktikų (teisÄ—jų, advokatų, prokurorų ir kt.) Vertinimo komisijai vadovauja vertinimo komisijos pirmininkas, kurį iÅ¡sirenka pati vertinimo komisija.
9. RaÅ¡to darbas raÅ¡omas ne daugiau kaip 3 valandas. RaÅ¡to darbas vertinamas pagal 10-balÄ™ sistemÄ… (kiekviena tema atskirai). Visiems raÅ¡to darbams, objektyvumo dÄ—lei suteikiamas kodas, taip neatskleidžiant vertinimo komisijai raÅ¡to darbų autorių vardų, pavardžių ir mokyklų. Vertinimo kriterijai: žinių lygis, teisinÄ—s minties raiÅ¡ka, argumentacija, iÅ¡vadų pagrįstumas, originalumas, tvarkingumas. Kiekvienas vertinimo komisijos narys, vadovaudamasis nustatytais vertinimo kriterijais, įvertina visus raÅ¡to darbus (kiekvienÄ… temÄ… atskirai). VÄ—liau komisijos nariai susumuoja vertinimus ir iÅ¡veda bendrÄ… raÅ¡to darbo įvertinimo vidurkį, kuris laikomas galutiniu raÅ¡to darbo įvertinimu.
10. RaÅ¡to darbo įvertinimus žino tik vertinimo komisija, STOP organizacinio komiteto vadovas ir STOP organizacinio komiteto narys, atsakingas už užduotis.  RaÅ¡to darbo įvertinimus STOP finalinio turo dalyviams paskelbti draudžiama tol, kol neapskaičiuojami galutiniai (t. y. ir raÅ¡to darbo, ir teisminio proceso inscenizacijos) susumuoti vertinimai.
11. Bylų medžiagÄ… teisminio proceso inscenizacijos dalyviai gauna pirmosios dienos vakare. Dalyviams turi bÅ«ti suteikta galimybÄ— pasinaudoti visais reikalingais teisÄ—s aktais.
12. Teisminio proceso inscenizacija vyksta antrÄ…jÄ… dienÄ…. Inscenizacija vyksta dalyviams rungiantis vienas prieÅ¡ vienÄ…. Pirmiausia ieÅ¡kovo atstovas, prokuroras, pareiÅ¡kÄ—jo atstovas (ar analogiÅ¡ka Å¡alis kitokio pobÅ«džio byloje) iÅ¡dÄ—sto savo argumentus (tam skiriama 5 min.) komisijai (kuri Å¡iuo atveju laikoma teismo kolegija) ir stengiasi jÄ… įtikinti savo teisumu; tada atsakovo atstovas, advokatas, suinteresuoto asmens atstovas (ar analogiÅ¡ka Å¡alis kitokio pobÅ«džio byloje) iÅ¡dÄ—sto komisijai savo argumentuotus atsikirtimus (5 min.). Tada Å¡alims suteikiama galimybÄ— laisva forma ginčytis 5 min., siekiant įtikinti komisijÄ… savo argumentais. Po ginčų laisva forma kiekvienos Å¡alies atstovo baigiamajai kalbai skiriamos 3 min.
13. Inscenizacijos dalyviai laisvų ginčų metu gali bet kada pertraukti prieÅ¡ininkÄ…, užduoti jam klausimus ir pan. Vertinimo komisijos pirmininkui leidus komisijos nariai gali užduoti klausimus. Laikas klausimų uždavimo ir atsakymų metu nÄ—ra stabdomas.
14. Vertinimo komisijos pirmininkas gali papildomai suteikti iki 2 min. laiko bet kurios Å¡alies atstovui (teisminio proceso inscenizacijos dalyviui) savo argumentams ar atsikirtimams užbaigti, tik jei dalyvis laiku neužbaigÄ— savo pasisakymo dÄ—l atsakinÄ—jimo į komisijos nario užduotÄ… klausimÄ…. Klausimu per baigiamÄ…sias kalbas užduoti bei suteikti papildomo laiko baigiamajai kalbai pabaigti draudžiama.
15. Teisminio proceso inscenizacijos metu negalioja procesinÄ—s normos.
16.  Vertinimo komisija vertina inscenizacijos dalyvius remiantis Å¡iais kriterijais:
- 70 procentų – teisinis pagrindimas;
- 30 procentų – originalumas, retorikos įgÅ«džiai, etikos laikymasis, prieÅ¡ininko gerbimas.
17. Inscenizacijos dalyvių vertinimo sistema – 10-balÄ—. Vertinimo komisijos nariai neturi teisÄ—s nustatyti naujų vertinimo kriterijų ir jų proporcijų ir privalo griežtai laikytis Å¡ių taisyklių.
18. Vertinimo komisija apskaičiuoja galutinius inscenizacijos dalyvių vertinimus iÅ¡vesdama vidurkius. Å iuo atveju neaptarti vertinimo komisijos klausimai dÄ—l vertinimo sprendžiami pagal 8 p. nustatytÄ… tvarkÄ….
19. Galutiniai STOP finalinio turo rezultatai apskaičiuojami susumuojant raÅ¡to darbo ir teisminio proceso inscenizacijos įvertinimus (raÅ¡to darbas – 40%, teisminio proceso inscenizacija – 60%). Komisijos pirmininkas suraÅ¡o eilÄ—s tvarka visus dalyvius pagal surinktų balų skaičių. Toliau skelbiami dalyviai nuo 20-osios iki 1-osios vietos (20, 19, 18 ir t. t. iki STOP 1-osios vietos laimÄ—tojo, kuris skelbiamas galiausiai). Draudžiama rezultatus skelbti kitokiu bÅ«du negu nurodyta Å¡iose taisyklÄ—se.
20. Organizatoriai privalo paskelbti tarpinius dalyvių vertinimus iÅ¡ karto po apdovanojimų įteikimo.
21. Pirmosios, antrosios ir trečiosios vietų laimÄ—tojams įteikiami prizai, kurių vertÄ— proporcinga užimtai vietai. Prizai gali bÅ«ti tik prekÄ—s arba paslaugos.
22. Kilus neaiÅ¡kumams, taisykles aiÅ¡kina STOP organizacinis komitetas.
 

 

 

The European Law Students' Association (ELSA) - didžiausia pasaulyje nepriklausoma, nepolitinė, ne pelno siekianti teisės studentų ir jaunųjų teisininkų organizacija, vienijanti daugiau kaip
30 000 narių 42-ose Europos valstybėse.
Trumpai apie akademinę veiklą
STOP
STart
Ciceronas
MTŠP
ELSA MRU AA renginiai
ELSA Vilnius AA renginiai
ELSA VDU AA renginiai
S&C
STEP
AA
ELSA Lietuva kooperuoti partneriai:
ELSA Lietuva partneriai:
ELSA Lietuva rėmėjai:
Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai

Sitkienė, Pilkauskas ir partneriai
varul.vilgerts.smaliukas
Teisės portalas - Infolex.lt
Justitia