LT | EN
Naujienos
START APIE MUS
Teisminio proceso inscenizacijos konkursas "STart"

Kiekvieno studento tikslas - įgyti žinių būsimam darbui. Teisininko profesija susijusi su itin painių problemų sprendimu. Neretai šių problemų sprendimo kulminacija pasiekiama nagrinėjant byla teisme.


Vienas iÅ¡ kontinentinÄ—s teisÄ—s sistemos trÅ«kumų - tai atsainus požiÅ«ris į studento teisininko praktinių žinių gilinimÄ…. NedÄ—stoma retorika, teismo psichologija ir pan. Matydama Å¡ias spragas ELSA Lietuva nutarÄ— organizuoti MOOT COURT COMPETITION - Nacionalines Teisminio proceso inscenizacijos varžybas "STart".  Teisminio proceso inscenizacija - galimybÄ— pabÅ«ti advokatu ar prokuroru, ieÅ¡kovu ar atsakovu, pareiÅ¡kÄ—ju ar suinteresuotu asmeniu.

Nuotraukoje: "STart 2006" apdovanojimai

STart struktūra

"STart" vyksta dviem turais. Pirmasis turas vyksta ELSA Lietuva lokaliniuose padaliniuose, kuriuose dalyvauja ne tik šių aukštųjų mokyklų studentai, bet ir dalyviai iš kolegijų. Dvi geriausios komandos iš kiekvieno lokalinio padalinio patenka į antrą - finalinį - turą, vykstantį teismo salėje.


Jei iki nustatytos Organizacinio komiteto (toliau - OK) dienos užsiregistruoja daugiau nei 8 komandos ("STart" komanda sudaro 2 studentai teisininkai), tai skelbiamas atrankinis turas. Atrankinio turo užduotys ir jų sprendimai pateikiami raštu. Atrankiniame ture visos užsiregistravusios komandos nustatytą dieną gauna bylos fabula (visiems dalyviams įteikiama vienos bylos fabula). Iki nustatytos dienos komanda privalo OK pristatyti ieškinį ir priešieškinį, kaltinamąją išvada ir ginamąją kalbą.


Jei iki nustatytos dienos užsiregistruoja mažiau nei 8 arba 8 komandos - organizuojama bylos nagrinėjimo inscenizacija - pusfinalis. Bylos fabulą ir užduotis abi komandos gauna prieš 10 kalendoriniu dienu iki inscenizacijos pradžios. Pirmoji komanda sutrumpintus ir atspausdintus argumentus kartu su normine medžiaga, kuria bus remiamasi bylos nagrinėjimo metu, turi pateikti organizatoriams likus 6 dienoms iki inscenizacijos pradžios. Antroji komanda savo raštišką atsikirtimą pateikia organizatoriams likus dviem dienom iki inscenizacijos pradžios. Šio punkto nuostatos taikomos tiek pirmojo, tiek ir antrojo Teisminio proceso inscenizacijos turo bylos nagrinėjimo inscenizacijoms.
Vieno raundo trukmė - 40 minučių, taigi kiekvienai komandai tenka po 20 minučių.


Raundo struktūra:
a) pirmosios komandos argumentai (10 minučių), antrosios komandos argumentai (10 minučių);
b) replikos: šalių ginčas laisva forma (iki 20 minučių).
Vertinimo komisija sudaro ne mažiau kaip du nariai. Teisėjai turi teisę bylos nagrinėjimo inscenizacijos metu uždavinėti menamus klausimus, taip pat Teisėjai turi teisę atmesti arba priimti pateiktus prieštaravimus.
Vertinimo kriterijai atrankiniame ir finaliniame turuose:
a) 70 procentų - teisinis pagrindimas;
b) 30 procentų - originalumas, stilius (raiška) ir kalbos kultūra.

The European Law Students' Association (ELSA) - didžiausia pasaulyje nepriklausoma, nepolitinė, ne pelno siekianti teisės studentų ir jaunųjų teisininkų organizacija, vienijanti daugiau kaip
30 000 narių 42-ose Europos valstybėse.
Trumpai apie akademinę veiklą
STOP
STart
Ciceronas
MTŠP
ELSA MRU AA renginiai
ELSA Vilnius AA renginiai
ELSA VDU AA renginiai
S&C
STEP
AA
ELSA Lietuva kooperuoti partneriai:
ELSA Lietuva partneriai:
ELSA Lietuva rėmėjai:
Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai

Sitkienė, Pilkauskas ir partneriai
varul.vilgerts.smaliukas
Teisės portalas - Infolex.lt
Justitia