LT | EN
Naujienos
CICERONAS APIE MUS

Nacionalinis esė konkursas „Ciceronas“

Nuo 2000 metų vyksta skambiu Cicerono vardu pavadintas esė konkursas, skirtas teisę studijuojantiems studentams.

Å is esÄ— konkursas, kuriame gali dalyvauti visos Lietuvos teisÄ—s studentai, pareikalauja iÅ¡ dalyvių ypatingo kruopÅ¡tumo, kÅ«rybingumo bei akademinių žinių. Konkurso tikslas – ugdyti bÅ«simųjų teisininkų pilietiÅ¡kumÄ…, socialinÄ™ atsakomybÄ™, skatinti studentus savarankiÅ¡kai mÄ…styti ir bandyti atsakyti į aktualiausius nÅ«dienos probleminius klausimus. Paskutiniaisiais metais renginio organizavimas pasižymÄ—jo profesionalumu: projekto globÄ—jas buvo Konstitucinio teismo pirmininkas, dalyvius vertino kompetetinga profesorių, dÄ—stytojų bei praktikų komisija. IÅ¡kilminga apdovanojimų ceremonija 2007 bei 2008 metais vyko Lietuvos Respublikos Konstituciniame teisme. Konkurso nugalÄ—tojai džiaugÄ—si vertingais rÄ—mÄ—jų prizais: vardinÄ—mis stipendijomis, vertinga teisine literatÅ«ra bei kitais.

 

Bendri formos reikalavimai esÄ—


1. EsÄ— apimtis turi bÅ«ti 7-10 puslapių  (į nurodytÄ… teksto apimtį neįskaičiuojami titulinis, literatÅ«ros sÄ…raÅ¡o lapai);  tekstas surinktas kompiuteriu, 12 punktu Times New Roman Å¡riftu, tarp eilučių paliekamas 1,5 intervalas).

2. Darbas turi būti parašytas lietuvių kalba.

3. Išvados turi būti suformuluotos esė tekste, taip pat, jeigu remtasi literatūra, reikia pateikti naudotos literatūros sąrašą.

4. Darbas turi būti parašytas savarankiškai. Negalima perrašinėti literatūros šaltinių. Jei naudojamos citatos (jos neturėtų būti didelės), išnašose būtinai turi būti pažymėtos nuorodos į šaltinius. Įvairios teorinės žinios turi būti perteikiamos savais žodžiais, stengiantis atskleisti įvairių autorių nuomones, lyginant, argumentuotai išreiškiant savo požiūrį.

5. Elektroninę darbo versiją galima atsiųsti el. p. ciceronas2009@gmail.com . Esant reikalui, įrašytą esė į kompaktinę plokštelę pristatyti asmeniškai kartu su spausdinta versija.

6. Darbo autorius turi nurodyti savo vardą, pavardę, instituciją, kurioje studijuoja, savo elektroninio pašto adresą ir telefoną.

 

Esė struktūra: titulinis lapas, įžanginė, dėstomoji dalys, išvados (pageidautina jas pateikti ne atskirame lape, bet pačiame esė tekste), literatūros sąrašas (jeigu naudota literatūra).

 

 

EsÄ— vertinimas 

 

Darbai bus vertinami pagal Å¡iuos kriterijus:
1. analizÄ—s gilumas;
2. dėstymo savarankiškumas;
3. struktūros, argumentų ir išvadų aiškumas ir nuoseklumas;

4. originalumas.

 

The European Law Students' Association (ELSA) - didžiausia pasaulyje nepriklausoma, nepolitinė, ne pelno siekianti teisės studentų ir jaunųjų teisininkų organizacija, vienijanti daugiau kaip
30 000 narių 42-ose Europos valstybėse.
Trumpai apie akademinę veiklą
STOP
STart
Ciceronas
MTŠP
ELSA MRU AA renginiai
ELSA Vilnius AA renginiai
ELSA VDU AA renginiai
S&C
STEP
AA
ELSA Lietuva kooperuoti partneriai:
ELSA Lietuva partneriai:
ELSA Lietuva rėmėjai:
Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai

Sitkienė, Pilkauskas ir partneriai
varul.vilgerts.smaliukas
Teisės portalas - Infolex.lt
Justitia